Danca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Bäste herr ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr/fru,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det måtte vedkomme,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver till dig angående ...
Vi skriver til dig angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i anledning af...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka biri için yazarken
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vi är tacksamma om du ...
Ville du have noget imod hvis...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Vil du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde du skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga dig om ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
Skulle du kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Du anmodes til snarest at...
Resmi rica, oldukça direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Det er vores intention at...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi må desværre meddele dig at...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Den bifogade filen är i formatet ... .
Bilaget er i...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Resmi, kibar
För mer information, se vår hemsida ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Resmi, kibar
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp i denne sag.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
Om du behöver mer information ...
Hvis du behøver mere information...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vi sætter pris på din forretning.
Resmi, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında