İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Señores:
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciado Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Querido Juan:
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Con relación a...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

¿Sería posible...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
¿Podría enviarme...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
¿Podría recomendarme...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
¿Podría enviarme...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Se le insta urgentemente a...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
El archivo adjunto está en formato...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Para mayor información consulte nuestra página web:
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Si requiere más información no dude en contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Si requiere más información...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Saludos,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında