Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Distinguido Sr. Presidente:
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Distinguido Señor:
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Señores:
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Apreciados Señores:
Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
A quien pueda interesar
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Apreciado Sr. Pérez:
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciado Sra. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimado Sr. Pérez:
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Querido Juan:
Estimata John
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Le escribimos en referencia a...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Con relación a...
Plu al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
En referencia a...
Kun referenco al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Escribo para pedir información sobre...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Le escribo en nombre de...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

¿Sería posible...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
¿Tendría la amabilidad de...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Resmi rica, çekingen
Me complacería mucho si...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Le agradecería enormemente si pudiera...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
¿Podría enviarme...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Estamos interesados en obtener/recibir...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Me atrevo a preguntarle si...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
¿Podría recomendarme...
Ĉu vi rekomendas...
Resmi rica, direkt
¿Podría enviarme...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
Se le insta urgentemente a...
Vi urĝe petis al...
Resmi rica, oldukça direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
Es nuestra intención...
Ĝi estas nia intenco de...
Resmi niyet beyanı, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Lamentamos informarle que...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
El archivo adjunto está en formato...
La alligiteco estas en...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Resmi, kibar
Para mayor información consulte nuestra página web:
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Le agradecemos de antemano...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Si requiere más información no dude en contactarme.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Me complace la idea de trabajar juntos.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Gracias por su ayuda en este asunto.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Si requiere más información...
Se vi bezonas plian informon...
Resmi, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Ni dankas pri via negoco.
Resmi, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Resmi, oldukça direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Se despide cordialmente,
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atentamente,
Altestime,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respetuosamente,
Altestime,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Saludos,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Saludos,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında