Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
To whom it may concern,
İlgili makama,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Sevgili Can,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
We are writing to you regarding…
... konuda size yazıyoruz.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with ...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
...'e istinaden
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
With reference to…
...'e atfen
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
... adına size yazıyorum.
Resmi, başka biri için yazarken
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Resmi rica, oldukça direkt
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Niyetimiz şu ki ...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ancak ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
The attachment is in...
Ekler ... formatındadır.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Resmi, kibar
For further information please consult our website at…
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Daha bilgi isterseniz ...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Saygılarımızla,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Kind/Best regards,
En iyi / kibar dileklerimle,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Regards,
Saygılar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında