Rumence | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Dragă Mihai,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
În legătură cu...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
With reference to…
Referitor la...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Resmi, başka biri için yazarken
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Resmi rica, oldukça direkt
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Resmi, kibar
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Cu stimă,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Cu respect,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Regards,
Cu bine,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında