Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
W nawiązaniu do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
With reference to…
Nawiązując do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Resmi, başka biri için yazarken
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Resmi rica, oldukça direkt
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Resmi, kibar
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Regards,
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında