İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Dear Sir,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
With reference to…
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Regards,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında