Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Dear Sir,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
Met betrekking tot ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
With reference to…
Ten aanzien van ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka biri için yazarken
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, oldukça direkt
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Resmi, kibar
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Regards,
Groeten,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında