Danca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Dear Sir,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
I fortsættelse af...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
With reference to…
I henhold til...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka biri için yazarken
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Resmi rica, oldukça direkt
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
The attachment is in...
Bilaget er i...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Resmi, kibar
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Med respekt,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Regards,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında