Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Dear Sir,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dear Sirs,
Dobrý den,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Milý Johne,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
With reference to…
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Resmi, başka biri için yazarken
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Resmi rica, oldukça direkt
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Resmi, kibar
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Respectfully yours,
S úctou,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında