İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Geachte heer President
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Geachte heer
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
De bijlage is in ... formaat.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Hoogachtend,
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Groeten,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında