İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Geachte heer
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
Further to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
With reference to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka biri için yazarken
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Resmi rica, oldukça direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
De bijlage is in ... formaat.
The attachment is in...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Resmi, kibar
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For further information please consult our website at…
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Groeten,
Regards,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında