Fransızca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Geachte heer President
Monsieur le Président,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Geachte heer
Monsieur,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
Madame,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
Madame, Monsieur,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Geachte dames en heren
Madame, Monsieur
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
Aux principaux concernés,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Geachte heer Jansen
Monsieur Dupont,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Mademoiselle Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
Monsieur Dupont,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
Cher Benjamin,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Nous vous écrivons concernant...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
Suite à...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
En référence à...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
Je vous écris de la part de...
Resmi, başka biri için yazarken
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
Je me permets de vous demander si...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
Pourriez-vous recommander...
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Nous vous prions de...
Resmi rica, oldukça direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Quelle est votre liste des prix pour...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Notre intention est de...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Nous regrettons de vous informer que...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
De bijlage is in ... formaat.
Le fichier joint est au format...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Resmi, kibar
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
En vous remerciant par avance...
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Merci pour votre aide.
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
Merci de votre confiance.
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
Dans l'attente de votre réponse.
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Met vriendelijke groet,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Hoogachtend,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Met de beste groeten,
Meilleures salutations,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Groeten,
Cordialement,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında