Danca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Geachte heer President
Kære Hr. Direktør,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Geachte heer
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
Kære Hr./Fru.,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Geachte dames en heren
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
Til hvem det måtte vedkomme,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Geachte heer Jansen
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver til dig angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i anledning af...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
I fortsættelse af...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
I henhold til...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka biri için yazarken
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
Ville du have noget imod hvis...
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Vil du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Du anmodes til snarest at...
Resmi rica, oldukça direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Det er vores intention at...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi må desværre meddele dig at...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
De bijlage is in ... formaat.
Bilaget er i...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Resmi, kibar
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tak for din hjælp i denne sag.
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hvis du behøver mere information...
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
Vi sætter pris på din forretning.
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Hoogachtend,
Med respekt,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Met de beste groeten,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Groeten,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında