Çince | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Geachte heer
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Resmi, başka biri için yazarken
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, oldukça direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Resmi, kibar
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Hoogachtend,
肃然至上
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Met de beste groeten,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Groeten,
祝好
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında