Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Monsieur le Président,
Szanowny Panie Prezydencie,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Monsieur,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Drogi/Szanowny Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Madame, Monsieur
Szanowni Państwo,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Aux principaux concernés,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Cher Benjamin,
Drogi Tomaszu,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Nous vous écrivons concernant...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Nous vous écrivons au sujet de...
Piszemy do Państwa w związku z...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Suite à...
W nawiązaniu do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
En référence à...
Nawiązując do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
J'écris afin de me renseigner sur...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Je vous écris de la part de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Resmi, başka biri için yazarken
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Resmi rica, çekingen
Auriez-vous l'amabilité de...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Resmi rica, çekingen
Je vous saurai gré de...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Resmi rica, çekingen
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Resmi rica, oldukça kibar
Je vous saurai gré de...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Resmi rica, oldukça kibar
Pourriez-vous me faire parvenir...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Resmi rica, kibar
Nous sommes intéressés par la réception de...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Resmi rica, kibar
Je me permets de vous demander si...
Chciałbym zapytać, czy...
Resmi rica, kibar
Pourriez-vous recommander...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Resmi rica, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Resmi rica, direkt
Nous vous prions de...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Resmi rica, oldukça direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Resmi sorgulama, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Resmi sorgulama, direkt
Notre intention est de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Nous regrettons de vous informer que...
Z przykrością informujemy, że...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Le fichier joint est au format...
Załącznik jest w formacie...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Resmi, kibar
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Resmi, oldukça kibar
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Resmi, oldukça kibar
En vous remerciant par avance...
Z góry dziękuję...
Resmi, oldukça kibar
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Resmi, oldukça kibar
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Resmi, oldukça kibar
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Resmi, kibar
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Resmi, kibar
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Resmi, kibar
Merci pour votre aide.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Resmi, kibar
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Resmi, direkt
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Resmi, direkt
Merci de votre confiance.
Doceniamy Państwa pracę.
Resmi, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Resmi, oldukça direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Czekam na Pana odpowiedź.
Daha az resmi, kibar
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Z wyrazami szacunku,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Z poważaniem,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Meilleures salutations,
Pozdrawiam serdecznie,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Cordialement,
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında