İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Monsieur le Président,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Monsieur,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Madame, Monsieur
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Cher Benjamin,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Suite à...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
En référence à...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
J'écris afin de me renseigner sur...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Je vous écris de la part de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
Auriez-vous l'amabilité de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Pourriez-vous me faire parvenir...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Je me permets de vous demander si...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Pourriez-vous recommander...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Nous vous prions de...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Quelle est votre liste des prix pour...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Notre intention est de...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Nous regrettons de vous informer que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Le fichier joint est au format...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
En vous remerciant par avance...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Merci pour votre aide.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Merci de votre confiance.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Cordialement,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında