Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Monsieur le Président,
Geachte heer President
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Monsieur,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Madame, Monsieur
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Cher Benjamin,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Nous vous écrivons concernant...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Nous vous écrivons au sujet de...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Suite à...
Met betrekking tot ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
En référence à...
Ten aanzien van ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
J'écris afin de me renseigner sur...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Je vous écris de la part de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka biri için yazarken
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Auriez-vous l'amabilité de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
Je vous saurai gré de...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Je vous saurai gré de...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Pourriez-vous me faire parvenir...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Nous sommes intéressés par la réception de...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Je me permets de vous demander si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Pourriez-vous recommander...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Nous vous prions de...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, oldukça direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Quelle est votre liste des prix pour...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Notre intention est de...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Nous regrettons de vous informer que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Le fichier joint est au format...
De bijlage is in ... formaat.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Resmi, kibar
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
En vous remerciant par avance...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Merci pour votre aide.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Merci de votre confiance.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Met vriendelijke groet,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hoogachtend,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Meilleures salutations,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Cordialement,
Groeten,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında