Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Monsieur le Président,
Vážený pane prezidente,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Monsieur,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Madame, Monsieur
Dobrý den,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Cher Benjamin,
Milý Johne,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Nous vous écrivons concernant...
Obracíme se na vás ohledně...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Nous vous écrivons au sujet de...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Suite à...
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
En référence à...
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
J'écris afin de me renseigner sur...
Píši vám, abych vás informoval o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Je vous écris de la part de...
Píši Vám jménem...
Resmi, başka biri için yazarken
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vadilo by Vám, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Auriez-vous l'amabilité de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Resmi rica, çekingen
Je vous saurai gré de...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Resmi rica, oldukça kibar
Je vous saurai gré de...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Resmi rica, oldukça kibar
Pourriez-vous me faire parvenir...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, kibar
Nous sommes intéressés par la réception de...
Máme zájem o získání/obdržení...
Resmi rica, kibar
Je me permets de vous demander si...
Musím vás požádat, zda...
Resmi rica, kibar
Pourriez-vous recommander...
Mohl(a) byste doporučit...
Resmi rica, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, direkt
Nous vous prions de...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Resmi rica, oldukça direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Byli bychom vděční, kdyby...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Resmi sorgulama, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Resmi sorgulama, direkt
Notre intention est de...
Naším záměrem je, aby ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Nous regrettons de vous informer que...
Je nám líto vás informovat, že...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Le fichier joint est au format...
Příloha je ve formátu...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Resmi, kibar
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Resmi, oldukça kibar
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Resmi, oldukça kibar
En vous remerciant par avance...
Děkuji Vám předem...
Resmi, oldukça kibar
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, oldukça kibar
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Resmi, oldukça kibar
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Resmi, kibar
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, kibar
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Těším se na možnou spolupráci.
Resmi, kibar
Merci pour votre aide.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Resmi, kibar
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Resmi, direkt
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Pokud budete potřebovat více informací...
Resmi, direkt
Merci de votre confiance.
Vážíme si vaší práce.
Resmi, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Resmi, oldukça direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Těším se na Vaší odpověď.
Daha az resmi, kibar
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Se srdečným pozdravem,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
S úctou,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Meilleures salutations,
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Cordialement,
S pozdravem, / Zdravím,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında