Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Estimata sinjoro,
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Estimataj sinjoroj,
Thưa các ông bà,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Estimata sinjoro Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Estimata John
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Ni skribas al vi pri...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Kun referenco al...
Về việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka biri için yazarken
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi rekomendas...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
Vi urĝe petis al...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, oldukça direkt
Ni estus dankemaj, se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna prezolisto por...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
La alligiteco estas en...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Resmi, kibar
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Kính thư,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
Kính thư,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Altestime,
Trân trọng,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
Thân ái,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında