Portekizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Estimata John
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Ni skribas al vi pri...
Nós escrevemos a respeito de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
A respeito de..
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Kun referenco al...
Com referência a...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi rekomendas...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Resmi rica, direkt
Vi urĝe petis al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Resmi rica, oldukça direkt
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna prezolisto por...
Qual a lista atual de preços de...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
É a nossa intenção...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
La alligiteco estas en...
O anexo está no formato...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Resmi, kibar
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Resmi, kibar
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Resmi, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Caso precise de maiores informações...
Resmi, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Nós prezamos o seu negócio.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Resmi, oldukça direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Cordialmente,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
Atenciosamente,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Altestime,
Com elevada estima,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Lembranças,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
Abraços,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında