Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
W nawiązaniu do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Resmi, başka biri için yazarken
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Resmi rica, direkt
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Resmi rica, oldukça direkt
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Resmi, kibar
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Resmi, kibar
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Resmi, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Resmi, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Resmi, oldukça direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Altestime,
Z poważaniem,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında