İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Estimata John
Gentile Mario,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
In riferimento a...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Resmi, başka biri için yazarken
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
La contatto per sapere se può...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi rekomendas...
Potrebbe raccomadarmi...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Resmi rica, direkt
Vi urĝe petis al...
La invitiamo caldamente a...
Resmi rica, oldukça direkt
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna prezolisto por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
È nostra intenzione...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
La alligiteco estas en...
L'allegato è in formato... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Resmi, kibar
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Resmi, kibar
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Resmi, direkt
Se vi bezonas plian informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Resmi, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Resmi, oldukça direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
In fede,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
Cordiali saluti
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Altestime,
Cordialmente,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Saluti
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
Saluti
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında