Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Estimata John
Milý Johne,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Resmi, başka biri için yazarken
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi rekomendas...
Mohl(a) byste doporučit...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, direkt
Vi urĝe petis al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Resmi rica, oldukça direkt
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Naším záměrem je, aby ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
La alligiteco estas en...
Příloha je ve formátu...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Resmi, kibar
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Resmi, kibar
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Resmi, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Resmi, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Vážíme si vaší práce.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Resmi, oldukça direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Altestime,
S úctou,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında