Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Kære Hr. Direktør,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Kære Hr.,
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Kære Fru.,
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Kære Hr./Fru.,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Kære Hr./Fru.,
Thưa các ông bà,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Til hvem det måtte vedkomme,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Kære Hr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kære Fru. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kære Frk. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kære Fr. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Kære John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Kære John,
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver til dig angående...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i anledning af...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
I fortsættelse af...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I henhold til...
Về việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jeg skriver til dig på vegne af...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka biri için yazarken
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Ville du have noget imod hvis...
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
Vil du være så venlig at...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
Kan du anbefale...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
Du anmodes til snarest at...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, oldukça direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
Det er vores intention at...
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi må desværre meddele dig at...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Bilaget er i...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Resmi, kibar
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
Tak på forhånd...
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
Tak for din hjælp i denne sag.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
Hvis du behøver mere information...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
Med venlig hilsen
Kính thư,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med venlig hilsen
Kính thư,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med respekt,
Trân trọng,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Med venlig hilsen
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Med venlig hilsen
Thân ái,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında