İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Kære Hr. Direktør,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Kære Hr.,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Kære Fru.,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Kære Hr./Fru.,
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Kære Hr./Fru.,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Til hvem det måtte vedkomme,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Kære Hr. Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kære Fru. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kære Frk. Smith,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kære Fr. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Kære John Smith,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Kære John,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver til dig angående...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i anledning af...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
I fortsættelse af...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
I henhold til...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jeg skriver til dig på vegne af...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Ville du have noget imod hvis...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
Vil du være så venlig at...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunne du være så venlig at sende mig...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Kan du anbefale...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Du anmodes til snarest at...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Det er vores intention at...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi må desværre meddele dig at...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Bilaget er i...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Tak på forhånd...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Tak for din hjælp i denne sag.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Hvis du behøver mere information...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
Med venlig hilsen
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med venlig hilsen
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med respekt,
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Med venlig hilsen
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Med venlig hilsen
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında