Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Resmi, başka biri için yazarken
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Resmi rica, kibar
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Daha az resmi, kibar
此致
Z wyrazami szacunku,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
肃然至上
Z poważaniem,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
祝好
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında