İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
此致
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
祝好
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
祝好
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında