Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
尊敬的先生,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
我们就...一事给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们因...写这封信
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
我写信想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka biri için yazarken
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
我们对获得/接受...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
附件是...格式的
De bijlage is in ... formaat.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
此致
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
肃然至上
Hoogachtend,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
祝好
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
祝好
Groeten,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında