Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

尊敬的主席先生,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Estimata John
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
我们就...一事给您写信
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们因...写这封信
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Plu al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
我写信想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
我们对获得/接受...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Ĉu vi rekomendas...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Vi urĝe petis al...
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco de...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
附件是...格式的
La alligiteco estas en...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas plian informon...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas pri via negoco.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
此致
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Altestime,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
肃然至上
Altestime,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
祝好
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
祝好
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında