Danca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
I fortsættelse af...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
I henhold til...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka biri için yazarken
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
附件是...格式的
Bilaget er i...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
此致
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
肃然至上
Med respekt,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
祝好
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
祝好
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında