Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
尊敬的先生,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Resmi, başka biri için yazarken
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, kibar
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Daha az resmi, kibar
此致
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
肃然至上
S úctou,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
祝好
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında