Korece | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dobrý den,
친애하는 여러분께 드립니다.
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분(들)께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
친애하는 최철수님,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
친애하는 김민정님,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김선영님,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
친애하는 최유라님,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
친애하는 미영씨,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
...에 관하여 말씀드리자면,
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
V návaznosti na...
...에 대해서 언급하자면,
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Resmi, başka biri için yazarken
Vaše společnost mi byla doporučena...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 보내주시겠습니까?
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
...를 추천해 주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Resmi rica, oldukça direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Je nám líto vás informovat, že...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Příloha je ve formátu...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Resmi, kibar
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
미리 감사의 말씀 드리며...
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Resmi, kibar
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
당신의 수고에 감사드립니다.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
S úctou,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
.... 보냄,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
S pozdravem, / Zdravím,
.... 보냄,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında