İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Vážený pane,
Gentilissimo,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Gentilissima,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
Gentile Mario,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
In riferimento a...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
Resmi, başka biri için yazarken
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
Resmi rica, oldukça direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby ...
È nostra intenzione...
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Příloha je ve formátu...
L'allegato è in formato... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Resmi, kibar
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Resmi, kibar
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
In fede,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
S úctou,
Cordialmente,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında