İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Vážený pane,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dobrý den,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Příloha je ve formátu...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında