İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Vážený pane,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dobrý den,
Dear Sirs,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Further to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
V návaznosti na...
With reference to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka biri için yazarken
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Resmi rica, oldukça direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Resmi, kibar
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
S úctou,
Respectfully yours,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında