Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Vážený pane,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka biri için yazarken
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, oldukça direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Příloha je ve formátu...
De bijlage is in ... formaat.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Resmi, kibar
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
S úctou,
Hoogachtend,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında