Fransızca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Vážený pane prezidente,
Monsieur le Président,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Vážený pane,
Monsieur,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Madame,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dobrý den,
Madame, Monsieur
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
Cher Benjamin,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Obracíme se na vás ohledně...
Nous vous écrivons concernant...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
Nous vous écrivons au sujet de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Suite à...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
V návaznosti na...
En référence à...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
J'écris afin de me renseigner sur...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
Je vous écris de la part de...
Resmi, başka biri için yazarken
Vaše společnost mi byla doporučena...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Auriez-vous l'amabilité de...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
Je me permets de vous demander si...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
Pourriez-vous recommander...
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Nous vous prions de...
Resmi rica, oldukça direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Nous vous serions reconnaissants si...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Quelle est votre liste des prix pour...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Notre intention est de...
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Je nám líto vás informovat, že...
Nous regrettons de vous informer que...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Příloha je ve formátu...
Le fichier joint est au format...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Resmi, kibar
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
En vous remerciant par avance...
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Resmi, kibar
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Merci pour votre aide.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
Merci de votre confiance.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Dans l'attente de votre réponse.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
S úctou,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
S pozdravem, / Zdravím,
Cordialement,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında