Danca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Vážený pane,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det måtte vedkomme,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til dig angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i anledning af...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
V návaznosti na...
I henhold til...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka biri için yazarken
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
Ville du have noget imod hvis...
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Vil du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du anmodes til snarest at...
Resmi rica, oldukça direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi ville sætte pris på hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Det er vores intention at...
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Je nám líto vás informovat, že...
Vi må desværre meddele dig at...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Příloha je ve formátu...
Bilaget er i...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Resmi, kibar
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Resmi, kibar
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp i denne sag.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du behøver mere information...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på din forretning.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
S úctou,
Med respekt,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında