Çince | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Vážený pane,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
因贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Resmi, başka biri için yazarken
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, oldukça direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Resmi, kibar
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
S úctou,
肃然至上
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında