İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Sehr geehrter Herr Präsident,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Sehr geehrter Herr,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Frau,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Sehr geehrte Damen und Herren,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Lieber Herr Schmidt,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Lieber Johann,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Bezug nehmend auf...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
In Bezug auf...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
Wären Sie so freundlich...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Können Sie ... empfehlen...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Sie werden dringlichst gebeten...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Wir beabsichtigen...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Der Anhang ist im ...-Format.
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Vielen Dank im Voraus...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
Mit freundlichen Grüßen
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Mit freundlichen Grüßen
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Hochachtungsvoll
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Herzliche Grüße
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Grüße
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında