Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Lieber Johann,
Milý Johne,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Resmi, başka biri için yazarken
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Resmi rica, çekingen
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Resmi rica, oldukça kibar
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Resmi rica, oldukça kibar
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, kibar
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Resmi rica, kibar
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Resmi rica, kibar
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Resmi rica, direkt
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, direkt
Sie werden dringlichst gebeten...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Resmi rica, oldukça direkt
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Resmi sorgulama, direkt
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Resmi sorgulama, direkt
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Der Anhang ist im ...-Format.
Příloha je ve formátu...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Resmi, kibar
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Resmi, oldukça kibar
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Resmi, oldukça kibar
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Resmi, oldukça kibar
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, oldukça kibar
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Resmi, oldukça kibar
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Resmi, kibar
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, kibar
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Resmi, kibar
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Resmi, kibar
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Resmi, direkt
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Resmi, direkt
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Resmi, direkt
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Resmi, oldukça direkt
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Daha az resmi, kibar
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Hochachtungsvoll
S úctou,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında