İngilizce | Cümle Kalıpları - Göç | Çalışma

Çalışma - Genel

[ülke] için çalışma iznim var mı?
Am I eligible to work in [country]?
Ülkede çalışıp çalışamayacağınızı sormak
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Do I need a social security number before I start working?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacınız olup olmadığını sormak
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Do I need a work permit?
Çalışma iznine ihtiyacınız olup olmadığını sormak
Asgari ücret ne kadar?
What is the national minimum wage?
Asgari ücretle ilgili bilgi almak
Ben ___________________.
I am ___________________ .
Çalışma durumunuzu belirtmek
çalışıyorum
employed
Çalışma durumu türü
işsizim
unemployed
Çalışma durumu türü
girişimciyim
an entrepreneur
Çalışma durumu türü
serbest meslek sahibiyim
self-employed
Çalışma durumu türü
stajyerim
an intern
Çalışma durumu türü
gönüllüyüm
a volunteer
Çalışma durumu türü
danışmanım
a consultant
Çalışma durumu türü
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
I would like to register as a freelance professional.
danışman

Çalışma - Kontratlar

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
What type of employment contract do you have?
Sözleşme türü hakkında bilgi edinmek
Sözleşmem ______________.
I have a ______________ contract.
Ne tür bir sözleşmeniz olduğunu belirtmek
tam zamanlı
full-time
Sözleşme türü
yarı zamanlı
part-time
Sözleşme türü
süreli sözleşme
fixed-term
Sözleşme türü
kalıcı
permanent
Sözleşme türü
mevsimlik
seasonal
Sözleşme türü
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
When do I get my paycheck?
Maaş çekini ne zaman alacağınızı sormak
_________ için başvurmak istiyorum.
I would like to ask for _________.
İşten izin almak
annelik izni
maternity leave
İzin türü
babalık izni
paternity leave
İzin türü
hastalık izni
sick leave
İzin türü
günlük izin
days off
İzin türü

Çalışma - Vergi iadesi

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
I would like to have some information on taxation.
Vergiler hakkında bilgi almak
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
I would like to report my earnings.
Kazancınızı beyan edeceğinizi belirtmek
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Vergi beyanınıza yardımcı olması için bir muhasebeciyle anlaşacağınızı belirtmek
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
When is the deadline to send my tax return?
Vergi beyanını göndermek için son tarihi sormak
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Vergi beyanını zamanında göndermemenin cezaya tabi olup olmadığını sormak
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Who will let me know ______________ ?
Vergi iadesine hak kazanırsanız ya da daha çok vergi vermeniz gerekirse kimin size bu konularda haber vereceğini sormak
geri ödeme miktarı
how much my refund is
Vergi beyanı seçeneği
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
if I owe more tax
Vergi beyanı seçeneği