Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
Phụ lục
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
Xấp xỉ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Thư mục
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
vào khoảng
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
Chương
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
Cột
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
Luận án
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
Biên tập (bởi)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
VD:
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
Đặc biệt (là)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
v.v... (vân vân)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
Biểu đồ
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
Tức là/Nghĩa là
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bao gồm
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
Ghi chú
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
tr. (trang)
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
tr. (trang)
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
Lời tựa/Lời nói đầu
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
Tác giả
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Hiệu chỉnh (bởi)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
Tái bản
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
Người dịch
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
Tập/Phần
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir