Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
sayfalar
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir