Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
หน้า
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir