Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir