Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir