Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir