Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

παρ. (παράρτημα)
bijl. (bijlage)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibl. (bibliografie)
Kullanılan kaynaklar listesi
περ. (περίπου)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
κεφ. (κεφάλαιο)
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
στήλη
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
διατριβή
dissertatie
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
επιμ. (επιμέλεια)
bew. (bewerkt door)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
ειδ. (ειδικά)
bijz. (bijzonder)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
κτλ. (και τα λοιπά)
enz. (enzovoort)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
Σχ. (Σχήμα)
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
δηλαδή,...
d.w.z (dat wil zeggen)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
incl. (inclusief)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
σελ. (σελίδα)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
σελ. (σελίδες)
pp. (pagina´s)
Raporun birçok yönü
Προτ. (πρόλογος)
voorwoord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
δημοσιεύθηκε από
uitg. (uitgegeven door)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
herz. (herzien)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
ανατύπωση
herdr. (herdruk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
μεταφράστηκε από
vertaald door
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
τομ. (τόμος)
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir